Charles Piron
Winebizz

Klassering van 2012 (u leest het goed) van Saint-Émilion eindelijk gevalideerd

Na 10 jaar procederen heeft het Administratieve Hof van Beroep van Bordeaux de geldigheid van de klassering van de AOP Saint-Émilion Grand Cru bevestigd.

In het besluit van 22 maart 2022 heeft het Administratief Hof van Beroep de conclusies van zijn openbaar ministerie gevolgd, dat de talrijke redenen had uiteengezet waarom het voorstelde de verzoekschriften tot nietigverklaring van de classificatie van Saint-Émilion-wijnen af te wijzen.

De klassering van de cru’s van Saint-Émilion Grand Cru werd opgericht in 1955 en is de enige klassering die om de 10 jaar opnieuw moet beëdigd worden. Bij de laatste publicatie in 2012 hebben 3 domeinen een rechtszaak aangespannen met de bedoeling het klassement nietig te laten verklaren.

De Administratieve Rechtbank van 17 december 2015 en vervolgens het Administratieve Hof van Beroep van Bordeaux van 12 april 2019 hadden de gehele procedure reeds gevalideerd en de verzoeken van de drie opposanten afgewezen. De Raad van State had de zaak opnieuw naar het Hof van Beroep van Bordeaux verwezen om juridische redenen in verband met de termijnen waarbinnen een verzoek kon worden ingediend.

Het Hof van Beroep heeft dus nogmaals alle aangevoerde argumenten verworpen en de gehele in 2012 gevoerde procedure in fine bekrachtigd. De Conseil des Vins de Saint-Emilion is verheugd met dit besluit dat de ernst en de nauwgezetheid van het werk van de INAO, de Classificeringscommissie en de onafhankelijke certificeringsorganen onderstreept.

En daar is de volgende klassering al…
U begrijpt het inderdaad goed dat er volgens de logica dit jaar (2022) al een nieuwe klassering wordt opgesteld, terwijl de vorige nog maar pas beëdigd is. De Conseil ziet in de uitspraak van ht Hof van Beroep echter de bevestiging dat de lopende procedure juridisch goed gefundeerd is, zeker wanneer men rekening houdt met de elementen die de afgelopen tien jaar nog scherper werden gesteld.