Quentin Havaux
Winebizz

De grote wijnbarometer van Vino

Dm.Vino en Essentielle Vino hebben een enquête uitgevoerd bij 1.000 wijnconsumenten over hun gewoonten inzake wijn met nadruk op frequentie en smaakvoorkeuren.

Op de enquête die via Googleforms en Facebook liep in de maanden september en oktober 2020, antwoordden ruim 600 Franstaligen en bijna 400 Nederlandstalige Belgen. Meer dan genoeg om een uitstekend beeld te krijgen over hoe de Belgische consument staat tegenover wijn.

De Belg blijft gretig
Meer dan 90% van de volwassenen drinkt minstens een glas per week. Bij 71% is dat meerdere keren per week en bij 19% dagelijks. Deze vaststelling hoeft lang niet te betekenen dat een deel van de bevolking een drankprobleem heeft. Dagelijks gebruik is verenigbaar met de aanbevelingen die spreken over maximum 10 glazen per week.

Het is niet verwonderlijk dat alle wijnconsumenten verklaarden thuis te consumeren. Wel opmerkelijk is dat 90% onder hen ook wijn drinkt op restaurant. Even opmerkelijk is het feit dat bijna 45% regelmatig wijnbars frequenteert om nieuwe wijnen te ontdekken. Dit sluit aan bij de sterke toename van het aantal wijnbars in het horeca-landschap, tenminste dat was het geval tot de Covid-crisis roet in het eten gooide.

Koffers vol
70% van de deelnemers koopt regelmatig wijn in de supermarkten, een cijfer dat lager ligt dan de bevindingen van marktonderzoekers, maar dat is normaal vermits het hier om wijnliefhebbers gaat. De tweede bevoorradingsbron voor wijnliefhebbers zal noch de gespecialiseerde wijnhandel noch de minister van Financiën vrolijk stemmen: niet enkel na een vakantie brengen Belgen wijn mee uit het buitenland, nee, 50% van de respondenten van de enquête aarzelt niet om de auto te nemen en naar de beurzen, supermarkten of rechtstreeks naar producenten in het buitenland te trekken omdat de accijnzen daar lager zijn. Ons land mist zo de inkomsten van accijnzen én de BTW op wijnaankopen en de Belgisch wijnhandel ziet zijn marktaandeel door concurrentievervalsing gereduceerd. Een harmonisering van de Europese heffingen op wijn en sterke drank dringen zich dus duidelijk op.

Gelukkig gaat 50% van de respondenten ook regelmatig bij de gespecialiseerde wijnhandel kopen. Vooral wie iets meer weet over wijn aarzelt niet om naar de cavist te togen. Nochtans is een wijnwinkel geen “selecte” plek voor fijnproevers, je vindt er net zo goed advies om je verder te helpen. Maar het is wel begrijpelijk dat wie gepassioneerd is door wijn graag al eens bij zijn wijnhandelaar langs gaat om bij te praten.

Opmerkelijk is dat slechts 17% van de deelnemers ooit al eens via het internet wijn heeft besteld. Gelet op de lockdowns die we gekend hebben, zou dit cijfer wel eens sterk kunnen evolueren.

Nederlandstalig versus Franstalig
Franstaligen en Nederlandstaligen drinken niet dezelfde wijnen. Maar voor beide taalgroepen zijn de drie belangrijkste aankoopcriteria wel dezelfde: regio, druivensoort en prijs.

• De regio
De 3 favoriete wijnproducerende landen voor de Belgen zijn ook de grootste: Frankrijk, gevolgd door Italië en Spanje, en dat ongeacht leeftijd of geslacht. Als we de cirkels verbreden, zullen er meer exotische landen zoals Chili en Zuid-Afrika verschijnen. Ook Belgische wijn is steeds meer geliefd, vooral bij de 25 tot 35 jarigen. De voorkeur van de Franstaligen gaat uit naar de Côtes du Rhône, Bourgogne en vervolgens Bordeaux, terwijl de Nederlandstaligen de voorkeur geven aan Bourgogne, Côtes du Rhône en vervolgens Languedoc-Roussillon. De Loire staat op de vierde plaats in beide markten. Op de vijfde plaats vinden we Champagne in het zuiden en Bordeaux in het noorden. Hier werd de band met de geschiedenis doorgeknipt. Historisch gesproken had het noorden een voorkeur voor Bordeaux (werd aangevoerd via de zeehavens) en het zuiden voor Bourgogne (werd aangevoerd over het land vanuit het zuiden). Dat de Nederlandstaligen nu een voorkeur hebben voor Bourgogne lijkt vooral aspirationeel te zijn: die zou men het liefst drinken, mocht men met de prijs geen rekening moeten houden. Misschien is dit een tip voor de vraagstelling in de toekomst.

• Druivenras
De analyse van de favoriete druivensoorten van onze wijnliefhebbers leert ons dat de 2 grote druivenassen van de Bourgogne, de Pinot Noir en de Chardonnay in heel het land aan de top staan. In rood wordt de Pinot noir gevolgd door Cabernet Sauvignon, wat evident lijkt. Minder evident is dat Merlot helemaal onvermeld blijft aan Vlaamse zijde. Blijkbaar dringt daar onvoldoende door dat Merlot dat basisdruif is van de nog altijd erg populaire Saint-Emilion… Wel vermeld bij de Vlamingen (inzake witte druivensoorten) zijn de Riesling en de Pinot Gris/Grigio.

• De prijs
De prijs zou volgens de enquête slechts op de derde plaats komen. Eerst zoekt men dus wat men graag heeft, vervolgens kijkt men naar het prijskaartje.

 

Een blik op deze (Franstalige) grafiek leert ons dat er een verschil is in het gemiddelde budget dat wordt besteed naargelang het gewest. Aan Franstalige kant antwoordde slechts 21% van de deelnemers meer dan €14 per fles te willen besteden. Bij de Nederlandstaligen is dat liefst 47%. Ook opmerkelijk is dat wijnen van minder €5 zeer weinig kopers vinden onder de wijnliefhebbers (2% van de Franstalogen, 0% aan Vlaamse kant).

    Professionals kunnen meer uitgebreide resultaten en statistieken opvragen (in het Frans opgesteld). Stuur daarvoor een mailtje met als titel ‘Barometer’ naar vino@vinopres.com