B. Havaux – D. Rodriguez
Diverse

Corona-moe? Ga naar de (digitale) wijnschool!

Wijnprofessional of verstokte wijnliefhebber zonder wijndiploma? Profiteer van de (hopelijk) laatste covidmaanden om een wijndiploma in de wacht te slepen. Hieronder iets meer over het aanbod in Vlaanderen en daarbuiten.

En mag ik mezelf dan oenoloog noemen met zo’n wijndiploma? Wel daarvoor is het misschien wat vroeg. Oenoloog is een academische titel en te beschouwen als een specialisatie van de opleiding tot bio-ingenieur. Die titel kan je bijvoorbeeld in Frankrijk halen aan de universiteit van Bordeaux of de landbouwhogeschool van Montpellier. In Duitsland is Geisenheim, in de Rheingau, het epicentrum van de academische wijnbouwopleidingen. In Nederland leiden sommige opleidingen tot de gevleide titels van “Vinoloog” of “Magister Vini” (MV). In London kan je “Master of Wine” worden, een erg gegeerde titel, maar dan ben je nog steeds geen oenoloog. Sommigen worden anderzijds gewoon oenoloog door ervaring. De bekendste onder hen misschien wel Jean-Luc Thunevin, die enkel een diploma bosbeheer had en de eerste jaren van zijn carrière in een bank doorbracht. Thunevin geeft nu advies geeft aan tientallen beroemde châteaux. Hij kreeg naar verluidt de microbe te pakken toen hij ging helpen bij het oogsten in Bordeaux.

De normale weg naar voldoende kennis loopt echter via de schoolbanken. Initiaties worden vanzelfsprekend overal georganiseerd, allicht ook door uw wijnhandelaar of zeker door de diverse wijnclubs en gildes die dit land rijk is. Maar op zeker ogenblik wil je jezelf echt verdiepen. En wat we dan vaak zien is dat wat ooit begon als een liefhebberij uitgroeit tot iets waar je een heel leven de vruchten van draagt of zelfs tot iets professioneels. Sommige mensen gaan deeltijds werken bij een invoerder, horeca- of traiteurzaak of beginnen zelf met een wijnzaak.

Meer dan theorie
Wijn is natuurlijk niet louter theorie. Er komt ook wat vaardigheid bij te pas: hoe bewaren, openen, schenken? Hoe proeven en tot een oordeel komen over de kwaliteit van een wijn? In de meeste wijnscholen werd in oktober code rood afgekondigd vanwege covid. Dat betekent dat de theorie nu wordt gedoceerd via online-platforms, terwijl je voor de praktijklessen toch nog (met inachtname van de diverse maatregelen) naar het klaslokaal mag.

Syntra
In Vlaanderen vormt Syntra op het niveau van het volwassenenonderwijs een goede opstap naar meer kennis. Bovendien kan je al kennismaken met de docenten via een vierdaagse cursus ‘Basis Wijndegustatie’ en die start nagenoeg elke maand opnieuw, met uitzondering voor de zomermaanden. Wie na deze eerste proeflessen de smaak te pakken heeft, kan hoger mikken en zelfs voor een opleiding tot aspirant-sommelier gaan (Frans: Sommelier-Conseil). Je steekt hierbij zelfs wat op over bier! Dit is een evenwel een lange opleiding gespreid over drie jaar. Let op: je hebt verschillende Syntra-campussen in Vlaanderen. Niet elke campus biedt het complete opleidingspakket aan. Er worden ook specifieke cursussen gegeven, bijvoorbeeld over Italiaanse wijn, voor wie vooral geïnteresseerd is in een bepaald type wijn en geen zin heeft om aan een driejarige cursus te beginnen.

CVO Pro
Een andere gesmaakte avondopleiding is deze van het CVO. Deze gaat mooi trapsgewijs en na elke stap heb je een certificaat. Je begint met de module ‘Algemene Wijnkennis’ en vervolgens kan je meer specifieke opleidingen volgen: ‘Franse Wijnen’ of ‘Wereldwijnen’. Dan volgt op een derde niveau ‘Wijn en Gastronomie’ en tenslotte op het laatste niveau ‘Masterclasses’ (10 donderdagen). Alle modules hebben eenzelfde, vrij toegankelijke prijs. Het CVO, met hoofdcampus in Aalst heeft veel lokale campussen zoals CVO-KISP in Merchtem of Lochristi. Het nadeel is dat je niet op elk ogenblik met de basiscursus kan beginnen: het is wachten tot september. Een gelijklopende opleiding wordt geboden door COOVI in Brussel. Bij hotelscholen zoals PIVA (Antwerpen) en EVW kan je ook specifieke opleidingen volgen voor wijnhandelaar en andere.
In Limburg en Oost-Brabant wordt een Wijnkenner-cursus met dezelfde modulaire opbouw georganiseerd door Qrios (spreek uit ‘Curious’) gegeven. Voor het praktische gedeelte kan je hier je wijnen komen ophalen op de campus, waarna je de degustatieles thuis volledig coronaproof kunt volgen. Na elke module ben je de trotse titularis van een certificaat.

WSET
WSET is een afkorting van “Wine & Spirit Education Trust”. Dit is een internationale Engelstalige opleiding die je ook in Vlaanderen kan volgen (via WineWise, Antwerpen). De opleiding bestaat al 52 jaar en is alomvattend. Het is een opleiding die veel door professionals, bijvoorbeeld door sommeliers die er al een 7de jaar drankenkennis hebben opzitten, wordt gevolgd omdat ze een internationale kijk geeft op de wijnwereld. Maar de opleiding staat ook open voor wijnliefhebbers. Wie professionele ervaring heeft, mag in principe meteen beginnen op het niveau WSET-3 al is dat niet geraden. WSET heeft zijn eigen degustatie-systeem dat toch een zekere aanpassing vergt en dat je je eigen maakt vanaf de WSET-2 opleiding. Het grote voordeel is dat WSET alle tools heeft ontwikkeld om tot niveau 3 alles digitaal te volgen en zelfs digitaal examen af te leggen, en dat op verschillende momenten in het jaar, met uitzondering voor de degustatieproef van WSET-3. Een ander voordeel is dat WSET wereldwijd erkend wordt. Met een WSET-3 diploma kan je bijvoorbeeld een specifieke WSG (Wine Scholar Guild) opleiding volgen en een Master halen in Côtes-du-Rhône, Brunello of Rioja… De kroon op het werk is wanneer je ook de tweejarige WSET-4 opleiding tot een goed einde brengt en de proeven voor de diploma-course met succes aflegt. Het nadeel is, je raadt het al, dat deze opleiding ook een stuk duurder is dan de opleidingen in het Vlaamse volwassenenonderwijs. Zelfstandige professionals kunnen evenwel een gedeelte (ca. 30% van het ex-BTW bedrag) laten subsidiëren door KMO-Portefeuille Vlaanderen.

In het buitenland
Voor wie liefde koestert voor wijnen uit Bourgogne of Bordeaux is het goed om weten dat er zowel een Ecole des vins de Bourgogne bestaat als een Ecole des vins de Bordeaux. Het voordeel is je dat je hier geen vooropleiding nodig hebt. Het probleem is dat je deze cursussen ter plaatse moet volgen (vaak een driedaagse opleiding), wat op dit ogenblik natuurlijk moeilijk ligt. Dat geldt niet voor de Champagne-expert module waarvan het eerste niveau gratis wordt aangeboden door het Comité Interprofessionnel du Champagne (CIVC) met als link www.champagne-mooc.com, naar keuze in ‘t Frans of in ‘t Engels.

In Nederland biedt Het Wijninstituut een aantal Online Proefwerk-opleidingen aan waarmee je lekker kan proefdraaien. Het Instituut werkt samen met een wijnhandelaar (grandcruwijnen) die je het nodige thuis bezorgt tegen erg scherpe prijzen. Wie houdt van de aanpak van het Wijninstituut kan later de opleidingen SDEN-1, 2 en 3 (‘Wijnbrevet’) volgen die dan toegang geven tot de Wijnacademie waar je een titel van Vinoloog kan behalen.

Voilà, tot daar een greep uit het wijnscholenaanbod, en dan spreken we elkaar na het examen.