Charles Piron
Regio

Nieuwe Premiers Crus in Bourgogne

Het hing al een tijdje in de lucht, maar het lijkt nu zover: voor het eerst worden er ook "climats" erkend in de Mâcon.

Dre erkenning werd intussen bevestigd door het INAO (Institut National de l’Origine et de la qualité) en mag dus als officieel beschouwd worden. In totaal gaat het om 22 climats die voortaan ‘Premier Cru’ mogen toevoegen aan hun appellatienaam. De 22 climats vallen alle binnen de AOP Pouilly-Fuissé die zich uitstrekt over de gemeenten Chaintré, Fuissé, Solutré-Pouilly en Vergisson. Pouilly-Fuissé ligt in het zuiden van de Bourgogne, meer bepaald in de Mâconnais en werd voorheen al erkend als de beste sector van het zuiden. Concreet gaat het over de volgende 22 Premiers Crus:

– Te Chaintré : Aux Quarts (11.22 ha) – Le Clos de M. Noly (2.74 ha) – Le Clos Reyssier (8.68 ha) – Les Chevrières (11.36 ha)

– Te Fuissé : Le Clos (2.68 ha) – Les Brulés (0.83 ha) – Les Ménétrières (5.22 ha) – Les Perrières (5.79 ha) – Les Reisses (4.13 ha) – Les Vignes Blanches (19.13 ha) – Vers Cras (13.56 ha).

– Te Solutré-Pouilly : Au Vignerais (18.67 ha) – Aux Bouthières (4.86 ha) – Aux Chailloux (6.74 ha) – En Servy (3.99 ha) – La Frérie (4.08 ha) – Le Clos de Solutré (4.40 ha) – Pouilly (19.37 ha) – Vers Cras (9.63 ha).

– Te Vergisson : En France (1.87 ha) – La Maréchaude (9.34 ha) – Les Crays (10.75 ha) – Sur la Roche (14.76 ha).

Samen 194 ha, of 24% van de 800 ha van de AOP. Het nieuwe lastencohier van de AOP voorziet in strengere productievoorwaarden voor de 1ers Crus: rendementsbeperking tot 56 hl/ha, bodemrust van 3 jaar tussen het rooien van oude stokken en de aanplant van nieuwe, verbod op het gebruik van chemische onkruidverdelgers en verplichte rust op vat of fles tot minstens 1 juli van het jaar na de oogst. Hieronder ook de kaart van nieuwe cru’s.