Charles Piron
Winebizz

Frankrijk erkent categorie “Vin Méthode Nature” die beantwoordt aan de 12 geboden

Natuurwijn wordt al een tijdje geproduceerd, verkocht en steeds meer geapprecieerd. Frankijk erkent nu eindelijk ook een definitie en er werd een label gecreëerd. Het lijkt erop dat Frankrijk Europa wil aanmanen tot spoed.

Een vijftigtal wijnbouwers hebben in september laatsleden het jonge Syndicaat ter bescherming van de Natuurwijn boven de doopvont gehouden. De 12 regels die ze voorop stellen zijn nu ook aanvaard door de Franse douanediensten, wat geldt als een officialisering van het label. Hieronder de 12 regels waaraan “officiële” Franse natuurwijn sinds 7 maart 2020 moet beantwoorden:

1/ 100 % van de druiven moeten afkomstig zijn van bioteelt en gecerticifeerd door een van de erkende organismen zoals Nature & Progrès, AB… . Bij AB komen ook producenten in aanmerking die in hun tweede of derde jaar van conversie zitten.

2/ De oogst gebeurt manueel.

3/ De vinificatie gebeurt enkel met endogene gisten.

4/ Er wordt niets aan de most of wijn toegevoegd.

5/ Genetische manipulatie van druivenrassen is verboden.

6/ Geen enkele “brutale” technische ingreep op de most of de wijn is toegestaan (omgekeerde osmose, filtering, tangentiële filtering, flash pasteurisatie, thermovinificatie…).

7/ Sulfiet toevoegen is verboden vóór of tijdens de fermentatie.

8/ Tijdens salons voor natuurwijn zullen standhouders en organisatoren er voor zorgen dat het charter van deze 12 regels duidelijk gecommuniceerd wordt naast de wijnflessen. Aan wijnverdelers wordt gevraagd hetzelfde te doen in de mate van het mogelijke.

9/ Er zal voortaan bijgevoegd label gebruikt worden.

10/ Het label kan toegekend worden na positief advies van het syndicaat, voor elke cuvée afzonderlijk.

11/ De cuvées die geen « Vins méthode nature » zijn moeten duidelijk verschillen (qua packaging) van de natuurwijnen.

12/ De aangeslotenen engageren zich ten persoonlijke titel om alle gevraagde informatie online te communiceren.

Het syndicaat werd opgericht in september 2019, maar het is pas vanaf nu dat de wijn ook een label mag dragen. Wie denkt in aanmerking te komen voor het label, kan het syndicaat contacteren om aan te sluiten.

Vreemd is dat er twee labels blijken te bestaan: één met “geen toegevoegde sulfiet” en één met “minder dan 30 mg toegevoegde sulfiet”. Op uw denkbeeldige vraag naar het contactadres van het syndicaat, kunnen we u doorverwijzen naar syndicatvinnature@gmail.com en de facebookpagina