Evi De Coninck

Katerremedies: “hair of the dog”, wondermiddel of fabel?

De eindejaarsfeesten zijn achter de rug, maar hier en daar rest er nog een Nieuwjaarsdrink op het werk of bij familie. Al die feestelijke glazen kunnen helaas voor een onaangenaam gevoel zorgen de dag nadien: de alombekende kater. Talloze remedies werden reeds onthuld als fabel, maar wat met de uitspraak “hair of the dog”?

“Hair of the dog that bit you” is een Engelse uitspraak die betekent dat het beste geneesmiddel gemaakt is van hetzelfde dat de kwaal veroorzaakte, oftewel: om een kater te genezen, drink je best opnieuw een alcoholisch drankje de dag nadien. Dat is waarom bijvoorbeeld een mimosa tijdens brunch op zondag deugd kan doen na een zware zaterdagavond.

Helaas heeft deze remedie slechts een werking op korte termijn, de alcohol kan de katersymptomen kortstondig de baas, maar zodra het drankje is uitgewerkt, keren ze terug. Misschien is een groot glas water dan toch de beste oplossing…

Vanwaar de uitdrukking “Hair of the dog”? Wel de etymologische uitleg is dat een oude Engelse volkswijsheid luidde dat wanneer je gebeten werd door een hond, je maar het best haar van die hond in de wonde wreef als remedie…